تبلیغات
* Soheil * - گاهگاهی فقط سکوت ...

گاهگاهی فقط سکوت ...
وقتــــی بغضم شکســــته شد

و نفســــــ هایـم

غرق شـــــــد در اندوه و بــی تابی

فقط "ســـکوت" با من بود.

گاهگاهیــــــــ که تنم

خســـته از لحظه ها

به ســـوی تلخ ترین مرداب زندگی کشـــیده می شــد

شــب هایی که بالشم

خیس می شد از اشــک شبانه حســـرت

فقط "ســـکوت" با من بود

[ یکشنبه 5 شهریور 1391 ] [ 12:03 ق.ظ ] [ Soheil ]

نویسندگان

جملات سهیل

طراح قالب: آوازک

[ طراح قالب: آوازک ]