تبلیغات
* Soheil * - آرامشی خواهم ...

آرامشی خواهم ...
آرامشـی میخوام

خلوتــی میــخواهم

تـو بـاشی و من

در کنــار هم

ســکوت کنـی و من گوش کنم

من آرام بگویم تورا دوسـت دارم و تو گوش کنی

و آرام بگویی .. من هم

و شرم زیبایـِی را بر گونه ی تو ببینم ...
[ یکشنبه 5 شهریور 1391 ] [ 10:30 ق.ظ ] [ Soheil ]

نویسندگان

جملات سهیل

طراح قالب: آوازک

[ طراح قالب: آوازک ]