تبلیغات
* Soheil * - خوشحالم که دارمت

خوشحالم که دارمت

آغوشــــــــم را باز کرده ام برایت ،

تشنه ام برای بوســیدن لبهایت

بگذار لبهایت را بر روی لبانم ،

حرفی نمیزنم تا ســــکوت باشد بین

من و تو و قلبـــــ مهربانت

خیره به چشــــمان تو ،

پلک نمیزنم تا لحظه ای از

دســـــت نرود تصویر نگاه زیبای تو

دستم درون دســتهایتـــــ ،

یک لحظه رها نمیشود تا نرود حتی یک ذره

از گرمای دستانـــــ لطیف تو

محکم فشرده ام تو را در آغوشــــم ،

همین آغوش مهربانتــــــ

چه گرمایی دارد تنت عشق من ،

رها نمیکنم تو را

تا همیشه باشـــــی در کنار قلب من

قلب تو میتپد و

قلب من با تپشهای قلبت شاد است ،

هر تپشش فریاد عشق و پر از نیاز است

آرامم، میدانم اینک کجا هستم ،

همانجایی که همیشــــــه آرزویش را داشتم ،

همانجایی که انتظارش را میکشیدم و

هر زمان خوابش را میدیدم

آن خواب برایم یک رویای شیرین بود....
در آغوشــــــ عشق ، بی خیال همه چیز ،

نه میدانم زمان چگونه میگذرد و

نه میدانم در چه حالی ام
تنها میدانم حالم از این بهتر نمیشــــود ،

دنیای من از این عاشقانه تر نمیشود
گرمای هوس نیست

این آتش خاموش نشدنی آغوش پاکت
عشــــق است که اینک

من و تو

را به این حال و روز انداخته ،

عشق است که اینک ما را به عالمی دیگر برده ،

عشق است که من و تو را نمیتواند از هم جدا کند

هیچگاه
خیلی آرامم ، از اینکه در آغوشـــمی

خوشــــــــحالم

 
[ جمعه 23 فروردین 1392 ] [ 06:51 ب.ظ ] [ Soheil ]

نویسندگان

جملات سهیل

طراح قالب: آوازک

[ طراح قالب: آوازک ]